Dołącz do e-Izby
Polski / English

Grupy merytoryczne

Spotkania Grup Merytorycznych to okazja do nawiązania bliższego kontaktu z członkami i partnerami eIzby. W sprofilowanych grupach poruszamy najbardziej aktualne tematy, szukamy rozwiązań na zgłaszane problemy, współpracujemy nad rozwojowymi projektami, tworząc między innymi poradniki, badania i raporty. Twoja firma również może mieć realny wpływ na rozwój cyfrowej bazy wiedzy. Zapraszamy do uczestnictwa w Grupach Merytorycznych.

Uwaga Członkowie Grup Merytorycznych e-Izby!

Regulamin Grup Merytorycznych, zapraszamy do zapoznania się.

Link do regulaminu: Regulamin GM.

Leaderzy Grup Merytorycznych

 witold_chomiczewski.png

e-Legislacja

mec. Witold Chomiczewski
Kancelaria Lubasz i Wspólnicy

roman-baluta.png

e-Usługi

Roman Baluta
CEO ORBA

 

katarzyna-czuchaj-lagod.png

e-Badania

Katarzyna Czuchaj Łagód

Mobile Institute

Sławomir Cieśliński.png

e-Płatności

Sławomir Cieśliński

Medien Service

zbyszek-nowicki.png

Edukacja i Promocja

Zbigniew Nowicki

Bluerank Sp. z o.o.

W ramach e-Commerce Polska działają następujące grupy merytoryczne:

1 e-Legislacja

Kogo zapraszamy:

 • praktyków zajmujących się legislacją w zakresie gospodarki cyfrowej,
 • przedstawicieli kancelarii prawnych specjalizujących się w zakresie prawa związanego z e-Commerce,
 • niezależnych ekspertów prawnych w e-Commerce,
 • Członków i Partnerów e-Izby chcących zaangażować się w prace Grupy merytorycznej.

Cele grupy:

 • edukacja branży e-Commerce w zakresie zamian prawnych,
 • identyfikacja problemów prawnych z jakimi borykają się Przedsiębiorcy branży e-Commerce i opracowanie planu działania, celem poprawy sytuacji,
 • realizacja celów e-Izby w obszarze legislacji krajowej i zagranicznej,
 • przygotowywanie ekspertyz prawnych, w szczególności stanowisk i opinii,
 • uczestnictwo w procesach legislacyjnych, w tym w konsultacjach społecznych i publicznych, komisjach sejmowych, pracach ministerialnych w zakresie tematyki związanej z gospodarką cyfrową,
 • reprezentacja e-Izby podczas wydarzeń branżowych.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na temat działania Grupy Merytorycznej e-Legislacja.

2 e-Logistyka


Kogo zapraszamy:

 • Praktyków zajmujących się e-logistyką dla sklepów internetowych,
 • Przedstawicieli działów zakupów firm B2B,
 • Agregatorów usług kurierskich i pocztowych.

Cele grupy:

 • Identyfikacja problemów z jakimi boryka się dystrybucja towarów sprzedawanych przez internet, zarówno w przypadku handlu krajowego, jak i sprzedaży transgranicznej.
 • Opracowanie standardów i dobrych praktyk w zakresie e-Logistyki.

3 e-Usługi


Kogo zapraszamy

 • Podmioty działające w zakresie e-usług B2C,
 • Podmioty działające w zakresie e-usług B2B,
 • Przedstawicieli podmiotów sprzedających treści cyfrowe,
 • Usługi IT dla e-commerce.

 Cele grupy:

 • Identyfikacja czynników hamujących rozwój
  e-commerce w Polsce oraz opracowanie planu działania zmieniającego sytuację 
 • Wypracowanie dobrych praktyk wspierających rozwój: e-usług w zakresie turystyki, płatności, rozwiązań IT itd.

4 Badania


Kogo zapraszamy

 • Specjalistów ds. badań rynkowych,
 • Praktyków e-commerce.

 Cele grupy:

 • Identyfikacja potrzeb rynkowych z zakresu badań
  e-commerce
 • Wypracowanie wspólnych badań potrzebnych
  rynkowi e-commerce
 • Wypracowanie standardów pomiaru rynku
  e-commerce

5 e-Płatności


Kogo zapraszamy

 • Reprezentantów branży e-płatności, mikropłatności,
 • Firmy oferujące kompleksowe pośrednictwo w nowoczesnym, bezgotówkowym rozliczaniu transakcji płatniczych.

 Cele grupy:

 • Realizacja działań związanych z budową zaufania konsumenta do płatności online,
 • Wypracowanie dobrych praktyk biznesowych,
 • Identyfikacja potrzeb branżowych.

6 Promocja i Edukacja


Kogo zapraszamy:

 • Ekspertów e-Izby z doświadczeniem w działalności edukacyjnej: zarówno na uczelniach wyższych, jak i w edukacji branżowej, a także w działalności promocyjnej.

Cele grupy:

 • Wypracowanie aktywności których celem jest promocja:
  - branży z zakresu aspektów handlu elektronicznego,
  - konsumenta z zakresu bezpiecznych zakupów w Internecie.


Jeśli chcesz zapisać się do grupy merytorycznej, pobierz poniższy formularz, wypełnij, a następnie prześlij podpisany skan na adres: biuro@ecommercepolska.pl

Izba Gospodarki Elektronicznej, z siedzibą: ul. Pańska 96 lok. 83, 00-837 Warszawa informuje, że jako administrator danych osób wskazanych w niniejszym formularzu przetwarza dane osobowe w celach związanych z realizacją swojej działalności statutowej. Podanie danych jest dobrowolne. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Wskazanie grup merytorycznych
Plik pdf, 101.44 KB

PODSUMOWANIA SPOTKAŃ GRUP MERYTORYCZNYCH e-Izby

3 Podsumowanie spotkania GM Promocja i Edukacja, 17.01.2017 r.

Agenda GM e-Płatności, 30.01.2017 r.

Plany GM e-Płatności na rok 2017

4 Podsumowanie spotkania GM e-Płatności, 30.01.2017 r.

Agenda spotkania GM e-Badania, 14.02.2017 r.

5 Podsumowanie spotkania GM e-Badania, 30.01.2017 r.

6 Podsumowanie spotkania GM Promocja i Edukacja, 27.02.2017 r.

7 Podsumowanie spotkania GM Promocja i Edukacja, 23.03.2017 r.

8 Podsumowanie spotkania GM e-Badania, 29.03.2017 r.

Agenda GM e-Płatności, 09.05.2017 r.

9 Podsumowanie spotkania GM e-Usługi 05.07.2017 r.

10 Podsumowanie spotkania GM e-Płatności 05.07.2017 r.

11 Podsumowanie spotkania GM e-Badania 11.07.2017 r.

12 Podsumowanie spotkania GM Edukacja i Promocja 03.08.2017 r.

Szczegółowy harmonogram grup merytorycznych na rok 2018:

Grupa merytoryczna Data Godzina
e-Legislacja    
 

21.02.18, 8.06.18, 25.09.18

 12:00
     
Performance Marketing    
  23.03.2018  15:00
     
 e-Usługi    
                     10.04.18 15:00
     
 Promocja i edukacja    
  06.02.18  13:00
     
 e-Płatności    
   4.04.2018 15:00
     
Badania     
  09.02.18 13:00