Dołącz do e-Izby
Polski / English

Zostań partnerem e-Izby

* Pola wymagane

1. Dane identyfikacyjne składającego deklarację

** należy podać numer nadany przez organ rejestrujący/ numer nadany dla celów podatkowych w odpowiednim kraju

Adres siedziby

* w przypadku braku ulicy proszę wpisać nazwę
miejscowości

Adres prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną

* w przypadku braku ulicy proszę wpisać nazwę
miejscowości

Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres siedziby/prowadzenia działalności gospodarczej)

2. Dane osoby umocowanej przez składającego do formalnych kontaktów

3. Dane do ustalenia składki członkowskiej

4. Załączniki

5. Deklaracja

6. Oświadczenia

7. Dane osoby podpisującej